Περιγραφή:Οι πληροφορίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα απευθύνονται σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό της ανοιχτής περίθαλψης.

Σχετικά με την ΙΠ

Η Ιατρική στην Πράξη

(Praktisk Medicin)

Η γενική ιατρική στις ημέρες μας είναι αναγκασμένη να διαχειρίζεται με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και νόσων, ενώ συγχρόνως δέχεται συνεχώς ως ειδικότητα νέες οδηγίες από τον επιστημονικό περίγυρο, σχετικά με τις προτεραιότητες και τον τρόπο δράσης.

Σε έναν τέτοιο τομέα τόσο μεγάλο και τόσο μεταβαλλόμενο, μπορεί να είναι δύσκολο να θυμάται κάποιος πλήρως κάτι εντελώς απλό! Η ταχεία εξέλιξη των γνώσεων και οι αλλαγές στην αντιμετώπιση έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που σήμερα αντενδείκνυται, αύριο να αποτελεί την πιο μοντέρνα θεραπεία.

Στην ΙΠ (Ιατρική στην Πράξη) γίνεται περιγραφή της ανοιχτής περίθαλψης (περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία) από την πλευρά των γιατρών, που την εξασκούν. Το περιεχόμενό της δεν αποτελεί κάποιο ιατρικό εκπαιδευτικό σύγγραμμα, αλλά ένα ’’Μνημονικό ευρετήριο’’, ένα Εγχειρίδιο με διερευνήσεις, διαφορικές διαγνώσεις και συνιστώμενες θεραπείες, σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τις συνθήκες εργασίας, που επικρατούν σ’ αυτήν.

Μέσα σε ένα συνοθύλευμα μεγάλης ποσότητας ιατρικών πληροφοριών επιθυμούμε την επιλογή εκείνων από τις πληροφορίες, που σχετίζονται περισσότερο με τη γενική ιατρική/το γενικό γιατρό/-τη νοσηλεύτρια και να παρουσιάσουμε αυτή τη γνώση με τρόπο σύντομο και με τέτοια δομή, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση των πληροφοριών και να είναι διαθέσιμη στην εργασία με ασθενείς.

Η συλλογή του περιεχομένου έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών και από πολλούς γιατρούς. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στην ΙΠ (Ιατρική στην Πράξη) έχουν δομή και ανανεώνονται συνεχώς!

Διεύθυνση και επιτροπή σύνταξης:

Lars-Olof Medin γιατρός με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Mikael Sahlquist γιατρός με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των παρακάτω συναδέλφων γιατρών με μεγάλη εμπειρία από την ανοιχτή περίθαλψη να αναλάβουν την ενημέρωση των διαφόρων κεφαλαίων. Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κείμενά τους. Η Ιατρική στην Πράξη (Praktisk Medicin) με το πέρασμα του χρόνου έχει εξελιχθεί και συμπληρωθεί σταδιακά με τη συνδρομή πολλών συνεργατών.

Οι παρακάτω συγγραφείς και ερευνητές έχουν συνεργαστεί στα αντίστοιχα κεφάλαια:

Dr Lars-Arne Andreasson, Göteborg (έρευνα των νεοπλασμάτων του μαστικού αδένα).

Dr Peter Bistoletti (γυναικολογικά νοσήματα).

Dr Mats Börjesson, Göteborg (αθλητιατρική).

Dr Gunnar Eckerdal, Göteborg (φροντίδα στο τελευταίο στάδιο τη ζωής).

Leg sjuksköterska Marie Elm, Sandared (βοηθητικά φάρμακα για ακράτεια, βοήθεια στο σπίτι [διαδικτυακή έκδοση της ΙΠ]).

Dr Mats Elm, Borås (γαστρεντερολογικά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα, μυοσκελετικά νοσήματα,νομοθεσία για περίθαλψη εξαρτημένων, οδοντιατρικά προβλήματα, πιστοποιητικά για υποχρεωτική νοσηλεία, νομικά ζητήματα στην ιατρική [διαδικτυακή έκδοση της ΙΠ]).

Dr Peter Fors, Lerum (διαβήτης).

Dr Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (σύνδρομο χρόνιας κόπωσης).

Dr Joanna Holm, Uddevalla (δερματολογικά νοσήματα).

Dr Pelle Holm, Uddevalla (δερματολογικά νοσήματα).

Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (λεμφοίδημα).

Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun (μέθοδοι αντισύλληψης, οικογενειακός προγραμματισμός με φυσικό τρόπο).

Dr Isak Lindstedt, Trollhättan (υπεριδρωσία, γενικευμένοι ιδρώτες).

Dr Bo Lindström, Uddevalla (παιδιατρικά νοσήματα).

Dr Ulf Ludwigs (κολπική μαρμαρυγή).

Dr Lars-Olof Medin, Göteborg (νοσήματα αναπνευστικού, εξαρτήσεις, αιματολογικά νοσήματα, αλλεργίες, ενδοκρινικά νοσήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, γενετήσια νοσήματα, ψυχικά συμπτώματα και νοσήματα, άλγος, ωτο-ρινο-λαρυγγολογικά νοσήματα).

Dr Per Möllborg, Uddevalla (φροντίδα υγείας παιδιών).

Dr Peter Odebäck, Kristinehamn (νοσήματα αναπνευστικού).

Dr Ralph Peeker, Göteborg (ουρολογικά νοσήματα και νοσήματα των αντρικών  γεννητικών οργάνων).

Dr Inger Uhlén, Stockholm (Νόσος Meniére, Συσκευές ακοής, Μείωση ακοής, Αιφνίδια κώφωση).

Dr Martin Rosell, Göteborg (ψυχικά νοσήματα και συμπτώματα).

Dr Peter Währborg, Göteborg (στρες, κόπωση ως αντίδραση, αντίδραση κρίσεων).

 

Επίσης στο περιεχόμενο έχουν συνεργαστεί οι ακόλουθοι:

Dr Per-Anders Abrahamsson, Borås.

Dietist Agneta Andersson, DRF.

Dr Helen Ahlm, Kungälv.

Dr Ingrid Almskog, Uddevalla.

Barnmorska Eva Amosy, Borås.

Dr Janos Amosy, Borås.

Dr Lars-Arne Andreasson, Göteborg.

Dr Agneta Augustsson, Göteborg.

Dr Tony Axéll, Halmstad.

Dr Margareta Berg, Göteborg.

Dr Peter Bistoletti, Stockholm.

Dr Astrid Brodd, Göteborg.

Dr Hans Bäck, Borås.

Dr Mats Börjesson, Göteborg.

Dr Christer Dahlstrand, Göteborg.

Dr Gunnar Eckerdal, Göteborg.

Sjuksköt Marie Elm, Sandared.

Dr Mats Elm, Borås.

Dr Peter Fors, Lerum.

Dr Bente Furunes, Göteborg.

Dr Lars-Åke Goksör, Göteborg.

Dr Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal.

Dr Jan Gustavson, Lysekil.

Dr Charlotte Gyllenram, Stockholm.

Dr Agneta Hamilton, Ytterby.

Dr Bo Hedqvist, Göteborg.

Dr Sten-Olof Hellqvist, Partille.

Dr Joanna Holm, Uddevalla.

Dr Pelle Holm, Uddevalla.

Dr Lydia Holmdahl, Lund.

Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik.

Dr Ulf Kingstam, Trollhättan.

Dr Leif Lapidus, Göteborg.

Dietist Ingrid Larsson, DRF.

Dr Matz Larsson, Örebro.

Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun.

Dr Isak Lindstedt, Trollhättan.

Dr Bo Lindström, Uddevalla.

Dr Ulf Ludwigs, Stockholm.

Dr Olle Lyngstam, Göteborg.

Dr Lars-Olof Medin, Göteborg.

Dr Per Möllborg, Uddevalla.

Dietist Margaretha Nydahl, DRF.

Dr Peter Odebäck, Kristinehamn.

Dr Ylva Ohlsson, Göteborg.

Dr Ralph Peeker, Göteborg.

Dr Martin Rosell, Göteborg.

Dr Kristina Ryberg, Uddevalla.

Dr Mikael Sahlquist, Uddevalla.

Dr Lennart Stubelius, Stenungsund.

Dr Mona Söderlund, Uddevalla.

Dr Inger Uhlén, Stockholm.

Dr Björn Wall, Kungälv.

Dr Christina Wallin, Göteborg.

Dr Peter Weng, Borlänge.

Dr Peter Währborg, Göteborg.

Δεχόμαστε ευχαρίστως τη γνώμη σας και ιδέες πριν από τις επόμενες ενημερώσεις. Επίσης είναι ευπρόσδεκτη η κατάλληλη περιγραφή αποτελεσματικών θεραπειών κάτω από το: ΄΄Σύμφωνα με τη δική μας επαγγελματική εμπειρία΄΄!

 

Lars-Olof Medin Mikael Sahlquist
γιατρός γιατρός

 

Three Doctors AB

Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα iatrikistinpraxi@gmail.com